top of page

מה הקטע של חימום בכלל?

במעגלי כושר רבים חימום נתפס כדבר הכרחי, משהו שפשוט חייב להתבצע. אבל אם תחשבו על זה, עצם הרעיון מהווה בעיה קשה מבחינה אבולוציונית. תחשבו...

12-6 חזרות להיפרטרופיה?

אנשים בחדר כושר לעיתים קרובות לא סגורים לגבי כמות החזרות שיש לבצע בסט. המיתוס הנפוץ ביותר, שעדיין תוכלו לשמוע הרבה בחדרי הכושר, הוא...

בלוג: Blog2
bottom of page