top of page

12-6 חזרות להיפרטרופיה?

אנשים בחדר כושר לעיתים קרובות לא סגורים לגבי כמות החזרות שיש לבצע בסט. המיתוס הנפוץ ביותר, שעדיין תוכלו לשמוע הרבה בחדרי הכושר, הוא...

בלוג: Blog2
bottom of page